Font

ANNONSE

at-logo.svg

Denne lille sensoren kan utgjøre en stor forskjell

Erik Lillefoss, produktsjef Continental Dekk Norge

Vi setter inn sensorer i alle dekkene på bilen. Disse vil måle lufttrykk og temperatur kontinuerlig.

Ordene tilhører Henrik Kvalem. Innkjøpssjefen i Norsk Gjenvinning (NG) har nettopp ankommet Dekkmanns lokaler i Stokke, og inn på verkstedet ruller to av selskapets lastebiler.

– Nå skal det installeres sensorer på to biogassbiler. Målet er å få testet ut Continentals nye system for dekkovervåkning, forteller Kvalem.

– Dekkovervåkning blir viktig for oss. Først og fremst med tanke på å redusere vedlikeholdskostnader og drivstofforbruk, men også for å unngå havari langs veien.

Noen sekunder senere er mekanikerne i gang. Hjulene løsnes, og dekk etter dekk vippes av felgene for å klargjøres.

– Vi setter inn sensorer i alle dekkene på bilen. Disse vil måle lufttrykk og temperatur kontinuerlig, og dataene kan lastes ned via ContiConnect, forklarer Erik Lillefoss.

Produktsjefen i Continental Dekk Norge tar opp mobilen og viser hvor enkelt man kan bruke flåtestyringsverktøyet. Den samlede oversikten over lufttrykket i kjøretøyparken er kun noen få tastetrykk unna i appen ContiConnect On-Site.

– Fordelen med å ha kontroll på lufttrykket, er at du sikrer at dekkene gir lav rullemotstand. Du sikrer også riktig levetid i forhold til hva som er forventet av produktet. I tillegg har du full kontroll med tanke på dekkhavari. Man oppdager umiddelbart eventuelle lufttrykkstap, sier Lillefoss.

Oversikt gir fordeler

Testen med ContiConnect er for øvrig ikke det første møtet Norsk Gjenvinning har med Dekkmann. Det tette samarbeidet startet allerede i 2015.

– Vi opplever Dekkmann som en veldig proaktiv samarbeidspartner som hjelper oss å ta de rette valgene når det gjelder dekkutrustning, begynner Kvalem.

– Det handler først og fremst om kostnadsbesparelser, men også å ta de rette valgene når det gjelder bærekraft, fortsetter han.

Apropos bærekraft og miljøhensyn. En ting er dekkovervåkningen som legger til rette for lav rullemotstand, noe som igjen påvirker drivstoffeffektivitet og utslipp. Et annet element er gjenbruk.

Et verdifullt samarbeid

Den første NG-bilen er ferdigmontert og kjører av gårde med de små sensorene trygt plassert. Det neste året skal verdifull informasjon samles.

– Vi tror denne testen vil gi oss gode data, noe som gjør at vi kan ta enda smartere dekkvalg og oppnå en best mulig LODC (Lowest Overall Driving Cost), sier Kvalem.

LODC, altså lavest samlede kjøretøykostnader, er helt sentralt for Continental og forhandler Dekkmann. Det er fort gjort å slå seg til ro med at dekk utgjør en svært liten prosentandel av de totale driftskostnadene til en lastebileier. Produktsjef Lillefoss er imidlertid klar på at dekkovervåkning kan gi betydelige positive ringvirkninger.

– Ved å bruke ContiConnect, er det ikke bare besparelser på dekk. Som en følge av denne overvåkningen kan du også påvirke drivstoff-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader, påpeker han.

Jakter lave totalkostnader

Ole Jørgen Spetaas, flåtesjef i Dekkmann

Med våre digitale løsninger, og bruk av regummierte dekk, ønsker vi å hjelpe våre kunder til å senke både kostnader og CO2-avtrykk.
Automotive tire, Synthetic rubber, Motor vehicle, Road surface, Water, Hood, Tread, Asphalt, Grey

Det kan neppe komme som en stor overraskelse at nettopp det er viktig for Norsk Gjenvinning.

– Et annet tiltak vi gjør i samarbeid med Dekkmann, er å kjøre med regummierte dekk på biler hvor det er hensiktsmessig, forteller Kvalem.

Ved regummiering gjenbrukes opp mot 2/3 av originaldekket, noe som naturligvis gir en annen prislapp enn splitter nytt – samt en miljøgevinst.

– Vi jobber hver dag med å redusere vårt fotavtrykk, og bruk av regummierte dekk er et av virkemidlene i så måte, sier Kvalem.

Han får følge av Ole Jørgen Spetaas, flåtesjef i Dekkmann.

– Med våre digitale løsninger, og bruk av regummierte dekk, ønsker vi å hjelpe våre kunder til å senke både kostnader og CO2-avtrykk, konstaterer han.

Ikke lenge etterpå ruller den andre NG-bilen ut av verkstedet i bakgrunnen.

– Nå har vi laget et skreddersydd opplegg for Norsk Gjenvinning. Men ContiConnect er klar og tilgjengelig for alle transportører i Norge, avslutter Spetaas.

Miljøfokus

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR CONTINENTAL DEKK NORGE