ANNONSE

Font
Font, Aqua

Fremtidens bygg har reist seg i Nydalen

Fremtidens bygg har reist seg i Nydalen

Tim Fosvold, SL Steinlegging

Det er et lett produkt som er enkelt tilgjengelig, og det er en stabil masse som er lett å håndtere.

Ordene tilhører landskapsingeniør og kalkulatør Tim Fosvold i SL Steinlegging. Han har vært med på å planlegge de tre «grønne» takene på toppen av tårnene på Gullhaug Torg 2 i hovedstaden, også kalt Vertikal Nydalen.

Dette er et såkalt «FutureBuilt»-prosjekt. Spennende arkitektur, «grønne» tak og høye miljøambisjoner er stikkord.

Det skal vi komme tilbake til, men et annet stikkord er en ny og mindre fraksjon av Glasopor kalt 10-20+. Glasopor 10-20+ er enklere å legge ut og arbeide med. Produktet har alle de samme fordelene som Glasopor 10-60, men har bedre stabilitet og styrke og fordrøyer nedbør lengre.

– Tradisjonell oppfylling med pukk har en helt annen egenvekt. Det er vesentlig å få redusert vekten, så dette er et fornuftig produkt å benytte seg av.

Da vi er på besøk er takterrassene mest av alt kledd i hvitt, men under det lette laget av snø vinteren i Oslo har drysset dem med, er de grønne. Her, på toppen, har SL Steinlegging blant annet etablert plantekasser med selvvanningssystem. Glasopor er valgt som lettfyllingsmateriale.

– Det var ganske stor oppbyggingshøyde i plantekassene. Med tanke på vekt, volum og stabilitet ble det derfor naturlig for meg å tenke på Glasopor, forteller Fosvold.

Stabiliteten til produktet gjør at man enkelt kan utforme forhøyninger uten at man trenger å bekymre seg for begrensinger på grunn av vekt.

High-visibility clothing, Workwear, Window, Sleeve, Building, Sky, Wood
High-visibility clothing, Workwear, Window, Building, Sleeve, Yellow, Sky, Plant
High-visibility clothing, Green, Wood, Grass, Flooring

Naturlig valg

– Det at det er lett gjør at vi kan fylle opp store volumer. Spesielt er dette verdifullt for oss som jobber mye på takhager, terrasser og lignende. Tradisjonell oppfylling med pukk har en helt annen egenvekt, sier han.

Ikke minst er det et materiale som er enkelt å håndtere, uten krav til stort utstyr.

– Det er et lett produkt som er enkelt tilgjengelig, og det er en stabil masse som er lett å håndtere, konstaterer anleggsgartneren.

Et annet moment som måtte tas med i beregningen var at det nevnte selvvanningssystemet skulle i monteres i etterkant. Det gjorde at Fosvold så mot den nyere, og mindre Glasopor 10-20+.

– Jeg har jobbet med Glasopor i 10 år, men denne fraksjonen har jeg ikke benyttet tidligere. Jeg tenkte at det rett og slett var enklere å håndtere å få plassert selvvanningsrørene med dette.

Det er flere årsaker til at han valgte denne, mindre fraksjonen.

– Dette ble heiset opp på taket i storsekker, så det måtte være enklest mulig å håndtere og fylle opp i mindre rom, sier Fosvold.

Enklere ettermontering

Ekstensive tak
Ekstensive tak. De enkleste grønne takene hvor overvannshåndtering er formålet. Gir flomdemping med tanke på nedbør.
Semi-intensive tak
Det kan være eng eller større jordvolumer, men uten at det er en takhage. Det vil fange opp vann, og ha en litt mer utvidet effekt.
Intensive tak
Typisk takhager som skal brukes. Det kan være gressplener, terrasser, trær på taket. Ved Vertikal Nydalen er det denne typen grønt tak som har blitt konstruert.

Mer om grønne tak

Åsmund Tørvi, Skanska Norge AS

Vi bruker mye tid på diskusjon, valg av materialer og løsninger.

Vertikal Nydalen er et spennende prosjekt og konsept. Bygget består av to tårn og det høyeste tårnet er på 18 etasjer. Det er tre takterrasser, hvorav to er for opphold. Det skal kunne driftes uten behov for kjøpt energi til varme, ventilasjon eller kjøling. Det skal også ha et langt lavere klimaavtrykk enn et referansebygg.

– Jeg vil si at det er tre hovedfaktorer som er vesentlige her. Prosjektet er plassert veldig nært kollektivknutepunkt, Det har lavt energibruk gjennom livsløpet. Det tredje er miksen av materialer og konstruksjonsmetoder vi bruker i selve bygget, forklarer Åsmund Tørvi, prosjekteringsleder i Skanska Norge AS, som er hovedentreprenør.

Reduserer klimaavtrykket

Urban design, Tower block, Material property, Daytime, Sky, Building, Window, Wood, Condominium

Her er det både næring, kontorer og leiligheter. Selv om det fortsatt delvis er en byggeplass, er nærings- og kontoretasjene allerede tatt i bruk.

– I kontoretasjen bruker vi naturlig ventilasjon i kontorlokalene, som er en ny måte å gjøre det på. Dette skal være et lav-energi bygg. Vi benytter ganske mye betong for å lagre energi i selve bygget, men også som et interiørmessig uttrykk, sier Tørvi.

Bygget har en veldig spennende arkitektur, tegnet av Snøhetta, pmed skrå vegger og utkraginger som gjør at det får en spesiell form. Det er lite som har blitt overlatt til tilfeldighetene.

– Vi bruker mye tid på diskusjon, valg av materialer og løsninger. Vi har blant annet benyttet etterspente dekker for å få ned tykkelsen på etasje-skillene, samt redusere armeringsmengden i dekkene, sier Tørvi.

Spennende arkitektur

Interior design, Plant, World, Architecture

Tor Bjørnsen

På bakgrunn av egen erfaring, ser jeg egentlig ingen ulemper med Glasopor.
Road surface, Automotive tire, Bedrock, Grey, Sky

Da sier det seg selv at Skanskas underleverandører har hatt tilsvarende prosesser for å finne best mulig metode og produkt.

– Ja, det stilles jo krav, så det blir selvfølgelig også en del av jobben vår – å finne leverandørene som kan levere det produktet som kreves. Så må det samtidig fungere etter byggeforskrifter og kravene vi ellers har, sier Tørvi.

Glasopor er fremstilt av 100 prosent resirkulert glassemballasje samlet inn fra husholdninger, i tillegg til at det har en funksjon som passer, gjør det kanskje naturlig for Skanskas underleverandør å velge dette i et Future Built-prosjekt?

– Ja, helt klart, i denne sammenhengen passer Glasopor godt inn, sier Åsmund Tørvi.

– På et grønt tak er det absolutt et poeng at det benyttes et gjenbrukt materiale, men jeg har først og fremst valgt det som var hensiktsmessig for dette taket og dette prosjektet. Det var Glasopor, sier Tim Fosvold.

Stilles krav

Faktaboks Vertikal Nydalen:

• Tegnet som et signalbygg i Nydalen av arkitektkontoret Snøhetta.

• Utbygger Avantor har hatt et sterkt fokus på miljø, hvor bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Excellent.

• Unikt bygningsvolum for å tilrettelegge for mest mulig naturlig ventilasjon hvor konseptet er del av forskningsprosjektene LowEx og Naturligvis finansiert av Norges forskningsråd.

Signalbygg
Tegnet som et signalbygg i Nydalen av arkitektkontoret Snøhetta.
Miljø
Utbygger Avantor har hatt et sterkt fokus på miljø, hvor bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Excellent.
Unikt
Unikt bygningsvolum for å tilrettelegge for mest mulig naturlig ventilasjon hvor konseptet er del av forskningsprosjektene LowEx og Naturligvis finansiert av Norges forskningsråd.

Fakta Vertikal Nydalen

Tegnet som et signalbygg i Nydalen av arkitektkontoret Snøhetta.

Utbygger Avantor har hatt et sterkt fokus på miljø, hvor bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Excellent.

Unikt bygningsvolum for å tilrettelegge for mest mulig naturlig ventilasjon hvor konseptet er del av forskningsprosjektene LowEx og Naturligvis finansiert av Norges forskningsråd.

Utbygger Avantor har hatt et sterkt fokus på miljø, hvor bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Excellent.

Tegnet som et signalbygg i Nydalen av arkitektkontoret Snøhetta.

VERTIKAL NYDALEN

Les mer på vertikalnydalen.no

Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge! I tillegg blir deler av Glasoporen produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm.

Glasopor 10-20+ er et nytt produkt som kommer i mindre biter og er sterkere og mer stabil enn Glasopor 10-60.

Glasopor er det letteste granulære materialet på markedet - noe som bidrar til effektive prosjekter. Selve produktet er det mest miljøvennlige alternativet, svært lett, drenerende og med god isolasjonsevne.

Glasopor skumglass drenerer og isolerer, noe som i kombinasjon med lav vekt gjør at det er godt egnet til forming av terreng på betongdekker og tak.

GLASOPOR

Les mer på www.glasopor.no

Card Title Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR GLASOPOR