ANNONSE

at-logo.svg
Rectangle

Morgendagens helter med dagens teknologi

På Solør videregående skole utdannes morgendagens maskinførere.

Her går 75 elever på VG2 Anleggsteknikk, som nå forbereder seg på en karriere ute i felt eller videreutdanning i anleggsfaget.

For at elevene skal være best mulig forberedt på hva som møter dem har skolen et langt og tett samarbeid med Leica Geosystems, som støtter skolen med nyeste generasjon utstyr.

- Det er ikke mange skoler som kan skilte med dette nivået av utstyr, sier Jard Erik Høybråthen, kontaktlærer på Solør VGS.

Med hjelp fra Leica utdannes morgendagens maskinførere med «siste skrik» i maskinstyring – og ikke minst HMS. Slik fungerer samarbeidet:

Annonsørinnhold produsert av Native Media for Leica Geosystems

Skolen har flere maskiner med det siste innen maskinstyring fra Leica.

Blant annet er de utstyrt med MC1 maskinstyring, kamera for dokumentasjon med automatisk geolokalisering av bilder, og personellvarsling gjennom PA-systemet til Leica.

- PA-systemet fikk vi på plass nå etter nyttår, og det er vi veldig fornøyd med, sier Høybråthen.

Systemet fungerer ved at alle som beveger seg på anleggsplassen har en varslingsenhet, kalt PA-tag, på seg. Nå de beveger seg i nærheten av en maskin i drift varsler den både personen som bærer tagen, og maskinføreren.

Siden systemet er helintegrert i Leicas MC1-plattform kommer varslene direkte opp på skjermen til maskinføreren.

- Her kan vi både se hvor mange som er i nærheten, hvor de er i forhold til maskinen, og hvor langt unna de er, legger Fredrik Stadum til.

Han er selger, med hele Østlandet som arbeidsområde, og jobber tett med Solør VGS.

Solør VGS er en av seks skoler i Norge landslinjeskole med anleggsfag, og den første som samarbeider med Leica på PA-systemet.

Det gir tryggere arbeidere når de går fra skolebenken til læretid ute hos bedriftene.

Tryggere anleggsarbeidere rett fra skolebenken

Jeg begynte som lærer her i 2015, og siden den gang har det «ballet på seg» med maskinstyring her

Jard Erik Høybråthen, Solør VGS

"

Cameras & optics, Audio equipment

Samarbeidet mellom Leica og Solør Videregående er et resultat av interessen Høybråthen og hans kollega Rolf Erik Andreassen har for maskinstyring.

- Jeg begynte som lærer her i 2015, og siden den gang har det «ballet på seg» med maskinstyring her, sier Høybråthen.

- Vi sier at elevene her skal lære å kunne bruke maskinstyring i grunnarbeider, og bruker mye tid på det, sier han.

Det handler om at elevene skal være så godt forberedt som mulig på det som venter ute i felt.

- Bransjen vil jo gjerne ha fullt produktive folk rett fra skolebenken – de tenker kanskje ikke alltid på at de bare er halvveis i skolegangen når de begynner i læra, sier Høybråthen.

- Men når vi har tilgang til «siste skrik» innen maskinstyring er det vi gjør her direkte relaterbart til det de møter som lærlinger, sier han.

Handler om interesse

Samarbeidet fungerer ved at Leica låner ut skjermene på simulator til skolen, mens skolen selv eier selve maskinstyringsenhetene på gravemaskinene.

Skolen har også maskinsimulatorer fra Tenstar, også disse satt opp med MCP80-skjermer fra Leica.

Samtidig bruker Leica skolen som en demonstrasjonsplattform for potensielle kunder som er nysgjerrig på systemet.

Det er en vinn-vinn-situasjon, mener Stadum.

- Det gjør at vi følger opp skolen minst like tett som vi gjør med kunder ellers, sier han.

Vinn-vinn-situasjon

PA-systemet fikk vi på plass nå etter nyttår, og det er vi veldig fornøyd med

Jard Erik Høybråthen, Solør VGS

"

Solør videregående skole

Solør videregående skole i Innlandet fylke er en av seks landslinjeskoler med anleggsfag i Norge.

Her tilbyr skolen Vg2 Anleggsteknikk og Vg3 Anleggsmaskinmekaniker, og landslinjeskole for yrkessjåførfag.

I tillegg drives det med næringslivs-rettet kursing for anleggs- og transportbransjen.

Solør VGS har tre avdelinger:
- Flisa
- Sønsterud
- Våler (ved Braskereidfoss)

Mer om skolen finner du på www.soloer.vgs.no

Det spesielle samarbeidet mellom Leica og Solør VGS gjør at skolen ikke tenker så mye på serviceavtaler.

Der har Leica derimot en skreddersydd pakke for andre kunder som ønsker minst mulig administrasjon.

- Vi ser at mange velger 5-årsavtaler nå, sier Stadum.

Dette er en pakke med support og service, alle lisenser, ConX skyløsning og – ikke minst – full garanti i fem år.

- Dermed slipper kunder å tenke på prisøkninger, fornying av lisenser og så videre – alt er i en pakke, sier Stadum.

Unik serviceavtale

Tilbake i Solør gjør Høybråthen og Andreassen klart utstyret for en ny dag med praktisk opplæring.

I skolens egen bakgård har de en enorm «sandkasse» de kan øve, måle, grave og lære i.

- Det siste prosjektet nå er et simulert boligfelt rett ved siden av skolen, sier Andreassen.

- Her prosjekterer vi fem tomter med en vei i midten, så realistisk at vi kunne solgt tomtene som prosjekt etterpå, sier han.

Det er nesten umulig å være godt nok forberedt på hva som venter en anleggselev i fremtiden. Men med utstyr som gjør hverdagen så lik realiteten som mulig er i hvert fall Solør-elevene så godt rustet som praktisk mulig.

Gode forberedelser

Hard hat, High-visibility clothing, Helmet, Workwear, Smile, Window, Headgear, Goggles

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR LEICA GEOSYSTEMS