ANNONSE

at-logo.svg

– Det er litt uvær for øyeblikket

Situasjonen i verden er noe spesiell, for vi har bak oss en pandemi som var vanskelig nok før vi gikk inn i en periode med krig i Europa, store prisøkninger og en norsk krone som klarer seg dårlig opp imot andre valutaer.

– Nervøsiteten både i bransjen og i finans generelt er stor, og det slår veldig negativt ut totalt sett. Det er det som er bekymringen. Vi er jo alle redde for å tape penger, og da blir det at mange holder igjen. Det blir til en negativ spiral, som blir forsterket ytterligere for hver gang det skjer en renteøkning, sier han.

Negativ spiral

– Det vil nok ta litt tid før uværet legger seg også, sier Christoffer Bruserud i Machine Partner AS som har vært i bransjen siden 80-tallet og med det har opplevd både opp- og nedgangstider mange ganger.

– Det minner meg litt om perioden fra 1988 til 1990. Da tok det lang tid før vi fikk et oppsving igjen. Det må vi nok regne med nå også. Men det er positive ting som skjer, men det generelle problemet er at overkapasiteten vår er for stor, sier han.

Det er ustabile tider for alle og enhver. Ikke minst i bygg- og anleggsbransjen. Høye renter og større prisøkninger bidrar til en overkapasitet i bransjen på et nivå de må se tilbake til slutten av 80-tallet for å finne sammenligning.

Machine Partner var relativt tidlig ute med å tilby utleie av anleggsmaskiner. Ser man i andre land er andelen av utleie mye større enn salgsandelen, og det ligger et norsk potensial i dette. Med en mye høyere terskel for å gjøre store investeringer, utgjør muligheten til å kunne leie en lavere risiko. Men også her er det stor overkapasitet. De store maskinene står likevel ubrukte igjen, mens det som går er av den litt mindre sorten.

– Leienivået kommer nok til å øke generelt sett, men når vi har fått den bremsen vi har fått så bremser det jo på det store og tunge utstyret. Nødvendig vedlikehold både i kommune og stat i Norge går jevnt, men da er det nødvendigvis av litt mindre størrelse, sier Bruserud. Det eksisterer da en stor overkapasitet på de største maskinene, noe han tror kommer til å vare minst ett år til.

– Interessen for å kjøpe er jo der hos de fleste, men det tar lengre tid før beslutningene blir tatt. Det er en spiral som er veldig vond å vende nå, sier han.

Utleie lider også

Det mangler ikke på planer der ute. Folk sitter bare på gjerdet og venter på at de skal få realisert de. For bygg- og anleggsbransjen ser man da mulige avtaler bli flyttet fremover i tid, steg for steg. Det er ikke bare rentenivået som påvirker. Bestemmelser fra høyere hold bremser ting ytterligere.

– Finanstilsynet har eksempelvis økt egenkapitalkravet i forhold til utbygging på næringsiden. Det flytter terskelen for investeringer enda høyere, og gjør det enda vanskeligere å få realisert det man har planer om. Flere prosjekter man trodde skulle starte opp har da ikke blitt noe av, forteller Bruserud.

Det er ifølge Bruserud deler av Norge som går bra, spesielt Nord-Norge. Men det er mye tøffere tak rundt østlandsområdet og ellers. Machine Partner sitt nedslagsfelt er primært Stor-Oslo, Skien og Lillestrøm. At det går bra andre deler i landet, påvirker med det ikke Bruseruds hovedmarked.

– Det er lange avstander og dyr transport, så det blir ikke så veldig aktuelt å utvide nedslagsfeltet, sier han.

Planene finnes

Vi hadde en global finanskrise i 2008 og 2009 som var den største siden Wall Street-krakket på slutten av 20-tallet. Siden den tid har det vært rimelig stabile tider.

– 2019 var det siste av de gode årene. Akkurat nå er det ikke noe annet som påvirker oss direkte enn renta lenger. De fleste andre tingene har allerede skjedd, inkludert rundt 30 prosent økning i maskinpriser de siste par årene, samtidig som drivstoff- og strømprisene har tatt oss. Og når rentene blir skrudd opp, merkes det ute i markedet først etter en 5-6 måneder, sier Machine Partner-sjefen.

Ustabilt siden 2019

Mange på entreprenørsiden har rammeavtaler med kommune-Norge. De rammeavtalene går ofte i sommerhalvåret og frem til jul. Nå har flere fått oppleve at avtalene oppheves tidlig på høsten, fordi kommunene har gått tomme for penger.

– Igjen er det rentekostnadene som tar oss. Kommunene er jo en bedrift de også, som får oppleve rentesituasjonen som alle andre. Rammeavtaler med kommunene er ofte et fundament i bunn for folk som driver med maskiner. De er veldig viktige for at totalen skal bli grei. Når de stopper tidlig er dette fundamentet borte, forteller Bruserud.

Avkortede rammeavtaler

Bruserud deltok på Park og Anlegg-messen på Lillestrøm i november. Der merket de interesse fra utlandet, og standen til Machine Partner var godt besøkt de to dagene messen holdt på.

– Park og Anlegg-messen ble en positiv overraskelse. Det var flere oppkjøpere på standen vår som var interesserte i å kjøpe brukte maskiner. De ser på det som en mulig business slik situasjonen er nå. Så sent som i dag har jeg sittet i diskusjoner med folk fra Sverige om å kjøpe maskiner av oss. Så det er en litt spesiell situasjon, sier han. Machine Partner har satset på en del rimeligere produkter, og det er noe de fleste er ute etter nå som økonomien er såpass stram.

– På det utstyret du ikke skal bruke så veldig mye, men som du ønsker å eie selv er prisnivået inngangsbilletten til en handel. Det skal være godt nok, men ikke det dyreste. Alle har behov for utstyr, for ting slites jo. Kan man kjøpe ting for gode priser er terskelen for investeringer lavere, forteller han.

Positiv messe

At kronen er svak gjør at man kan få en annen forretningsmodell. Eksporten øker.

– Vi selger utstyr fra Norge nedover til Europa. Slik har det vært disse siste årene, sier Bruserud. Kunder i Nederland, Tyskland, Polen og Litauen kjøper utstyr fra Machine Partner i Norge jevnt og trutt.

– Situasjonen deres er mye lik vår, men det som gjør at det seiler opp en eksportsituasjon her er at kronekursen er helt elendig. Da øker interessen fra andre land for å kjøpe av oss, sier han. Bruserud har tidligere sittet på den andre siden av bordet.

– Vi skal ikke lenger tilbake enn til tidligere på 2000-tallet da det var god butikk for oss å importere både nye og brukte maskiner. Slik var det frem til finanskrisen i 2008 i alle fall, sier han.

Eksport

Arild Sundby

Erfaringen er rett og slett veldig god. Du får gjort det du skal og det er god kjørekomfort.

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR MACHINE PARTNER

Det er lett å svartmale i de fleste bransjer for tiden. Men Bruserud ser også positive ting i markedet om dagen. Et litt annet marked, vel å merke.

– Det går veldig bra i skogen. Der er det god fart, og tømmerprisene er bra. På den siden går det rette veien. Så helmørkt er det ikke, sier han. Men vi må nok være tålmodige på veien over den økonomiske kneika.

– Vi må nok et stykke ut i 2025 før vi ser normale tider igjen. Men vi ser lyset. Det tar bare litt tid å komme seg frem dit, sier Christoffer Bruserud i Machine Partner AS.

Gode tømmerpriser