Laserskanneren som alltid er med i verktøykassa

Pål Are Hagen, data specialist i Senseloop

Med GeoSLAM kan vi veldig enkelt og effektivt kartlegge.

Spol tilbake tiden til 2017. Pål Are Hagen og tre kollegaer har jobbet med kartlegging av havbunn og offshoreinstallasjoner, men er klare for å prøve noe nytt. De retter blikket mot en ny bransje.

– Intensjonen var å drive med laserskanning og fotogrammetri. Dronebasert datainnsamling for bygg og anlegg, og andre som hadde behov for gode terrengdata, sier Hagen, data specialist i Senseloop.

Allerede det første året ser det nystartede firmaet behovet for å utvide utstyrsparken. De ønsker større detaljrikdom i kartleggingen – å hente inn data som ikke kan samles inn fra drone. Valget faller på den håndholdte laserskanneren GeoSLAM, nærmere bestemt modellen ZEB Revo som skyter 43.000 punkter i sekundet.

– Uten den hadde det vært flere prosjekter vi ikke kunne gjennomført like bra, andre kunne vi ikke ha gjennomført i det hele tatt, forteller Hagen.

For fem år siden byttet de ut offshore med bygg- og anleggsbransjen. Siden har gjengen i Senseloop hatt en trofast medhjelper på laget.

Tidsbesparende

Et annet sentralt punkt med GeoSLAM, er at det er svært enkelt å bruke.

– Alle vil klare å bruke denne skanneren. Hvis jeg har en trainee som skal lære seg det, er det gjort på en times tid. Da er personen selvgående, og jeg kan bruke tid på andre deler av prosjektet, forteller Hagen.

Senseloop-mannen viser til en klassisk fremgangsmåte når den håndholdte skanneren tas i bruk. Først planlegges en liten runde som skal gås. Deretter er det egentlig bare å gjøre klar GeoSLAM-en, skru den på og starte opptaket.

– Det er en fordel å gå en rundtur slik at du starter og slutter på samme sted. Da får man en sluttet sirkel slik at etterprosesseringen automatisk korrigerer for de feilene som naturlig nok oppstår underveis når vi beveger oss med et slikt system.

Enkel å bruke

Senseloop legger derfor ikke skjul på at de har hatt stor nytte av den mobile laserskanneren.

–  Med GeoSLAM kan vi veldig enkelt og effektivt kartlegge. Når vi bruker drone vil det være en del områder vi ikke kan se. For eksempel under overheng, rundt diverse objekter og inne i kulverter. Da bruker vi GeoSLAM, for å komplementere det vi kan ta fra lufta, sier Hagen.

Han legger til at de også bruker terrestrisk laserskanner.

– Den står stille og skanner veldig presist, ulempen er at det tar betydelig lengre tid å gjøre datasamling. Samt at vi vil få skygger. Ved å bruke GeoSLAM sparer vi mye tid og sørger samtidig for at dekningen vår blir bedre.

Og apropos eventuelle utfordringer. Hvor nøyaktig blir kartleggingen når det mobile skanningsverktøyet brukes?

– GeoSLAM er ikke den beste løsningen hvis du er ute etter absolutt posisjonering, men samtidig må man se på behovet man har. Algoritmen er ikke sånn at du plutselig faller ut av sporet ditt. Den henter seg inn og kommer på linja igjen når du går rundt. Vi snakker om en relativ nøyaktighet på noen centimeter på 100 meter, sier Hagen.

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at presisjonen ikke blir den samme som med måleverktøy som står rolig.

– En håndholdt laserskanner har en lavere presisjon enn en terrestrisk som står i ro på bakken. Men vi bruker GeoSLAM-en når vi trenger en oversikt over et anlegg eller bygg hvor vi skal ta ut mål, regne arealer og høyder. Spesielt i de tilfellene det er litt utilgjengelig, trangt å komme til og mange objekter som står i veien. Da er vi ekstremt mye mer effektive med den håndholdte laserskanneren, mener Hagen.

I mange tilfeller er alternativet å gjøre manuelle avstandsmålinger.

– Vi ser gang etter gang at det er objekter eller flater som ikke blir med, enten om man gjør det manuelt eller med terrestrisk laserskanner. Det er en stor fordel at vi får så god dekning når vi tar i bruk GeoSLAM.

Løser vriene oppdrag

Pål Are Hagen

Laserskanneren er alltid med i verktøykassa når vi gjør et skanneoppdrag med bygg eller anlegg involvert.
Personal computer, Input device, Clothing, Hand, Table, Peripheral, Desk
High-visibility clothing, Baseball cap, Hand, Workwear, Tradesman
Gesture

Mens Hagen viser frem resultater fra tidligere oppdrag, innrømmer han at Senseloop har vurdert å anskaffe flere GeoSLAM-skannere fra leverandøren Norsecraft Geo.

– Det har kommet mange generasjoner etter den vi kjøpte. Der er det tatt hånd om det vi opplevde som litt upraktisk, for eksempel går det på bedre kameraintegrering og rekkevidde. Men ettersom vi fortsatt har stor nytte av den skanneren vi har, har vi ikke skaffet oss noen ny ennå. Den er alltid med i verktøykassa når vi gjør et skanneoppdrag med bygg eller anlegg involvert.

Skanneren alltid med

Når skanningen med GeoSLAM er gjort, følger en lett håndterlig prosess som ender med en tredimensjonal modell bygd opp av en punktsky.

– Etterprosesseringen er enkel og rask – den går i all hovedsak automatisk. Det tar heller ikke mange minuttene før vi kan se resultatet. Og da er det viktig å påpeke at vi her snakker om en punktsky, ikke en vektorisert 3D-modell. Umiddelbart etter punktskyen er ferdig, kan man begynne å ta ut mål og gjøre beregninger på areal og volum, eller benytte den til visualisering. Det er veldig lett å forstå de forskjellige objektene, det er så god tetthet i punktskyen, forteller Hagen.

Han nevner at skanneren også gjør video-opptak som synkroniseres med datainnsamlingen -  slik at videoen blir stedfestet.

– Det er en god støtte i forbindelse med dokumentasjon og når man for eksempel skal ta punktskyen videre til en BIM-modell.

Punktsky med god tetthet

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR NORSECRAFT GEO

ANNONSE

at-logo.svg