Norsk Trafikksikring tar normalt sett totalansvar for prosjekter med arbeidsvarsling- og sikringsbehov. Med Covid-19 fikk de plutselig en helt ny kundegruppe.

– Det handler om å snu seg rundt

Roar Halvorsen, prosjektleder, Norsk Trafikksikring AS

På ett tidspunkt hadde vi flere tusen meter ute


Normalt sett leier firmaet ut langs- og tverrgående sikring eller annet materiell, samt kompetanse knyttet til prosjekter på vei. Mengden materiell var ikke akkurat skalert for ekstrabehovet når barnehager og skoler begynte å bestille.

– Det ble noen kraftige innkjøp for oss, for å dekke behovet. På ett tidspunkt hadde vi flere tusen meter ute, sier han. Dette på samme tid som vi tredoblet kapasiteten på langsgående sikring med rekkverkene Zoneguard/Varioguard, så det var mye som skjedde på en gang, sier Halvorsen.

Måtte gjøre innkjøp

For ganske plutselig ble områdesikring vesentlig for flere barnehager og skoler. Kohorter skulle skilles fra hverandre. Barnetrinn skulle fysisk deles fra ungdomstrinn.
– Flere skoler og barnehager har leid gjerder av oss. Vi leverer til Nordre Follo og Oslo kommune og flere andre kommuner på Østlandet, og også private barnehager i Oslo, forteller prosjektleder Roar Halvorsen i Norsk Trafikksikring (NTS).
– Det er vel en kundegruppe dere har hatt lite med å gjøre tidligere?
– Så å si ingenting. Vi har absolutt kommet på banen der og med dette så har vi tatt skrittet videre og tilbyr full områdesikring for byggeplasser også, sier Halvorsen.

Ski-firmaet har leid ut sine produkter til prosjektet, og de står ansvarlig for alt som har med arbeidsvarsling å gjøre. Alt fra nødvendig dokumentasjon og planer til utleie av skilter, rekkverk, tungsikring og til slutt manuell dirigering. En totalpakke.

Norsk Trafikksikring sørger rett og slett for at Agro Anlegg kan jobbe sikkert, og at alle andre kan passere trygt.

– De kjøper hele tjenesten av oss. Vi er ansvarlig for alt fra søknader, til gjennomføring av arbeidsvarsling, sier Halvorsen.

Totalpakke

Personal protective equipment, High-visibility clothing, Motor vehicle, Emergency

Roar Halvorsen

Vi er ansvarlig for alt fra søknader, til gjennomføring av arbeidsvarsling


For det er på mer tradisjonelle veiprosjekter NTS har sin hovedgeskjeft, og ikke minst sin spisskompetanse.

I disse dager skal Agro Anlegg bygge nytt VA-anlegg i den trafikkerte Ullernchausseen på vestsiden av hovedstaden. Arbeidet går over 16 måneder, og det involverer både bygging av ny midlertidig vei og omlegging av eksisterende gangvei.

Det krever planlegging av trafikkavviklingen og produkter for å sikre alle som blir berørt. Arbeidende, syklende, gående og kjørende.

– Så fort det er i orden og alt er sperret bygger vi riggplass, og begynner å rive fortauet. Men det viktigste er sikringen, understreker Marius Norbeck, assisterende anleggsleder i Agro Anlegg.

NTS er ansvarlig for nettopp det.

– Vi bruker dem fast. Da vet vi hva vi får, sier han.

Normalprosjekt

Materiell og tjenester

For utleiedelen til Norsk Trafikksikring består av to hovedstolper. Kompetanse og tjenester på den ene siden. Fysisk materiell på den andre.

Kompetanse og tjenester er utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, gravesøknader, risikovurderinger utsetting av rekkverk eller trafikkdirigering – bare for å nevne noe.

Fysisk materiell kan være alt fra putebiler, lifter, containerløsninger og aggregater, til langs- og tverrgående sikring, kjøreplater, skilt, gjerder, trafikklys og lystårn. Kort og godt alt en kan trenge til arbeid på vei.

– Er det noe trafikksikringsutstyr dere ikke leier ut?

– Nei, er Halvorsens kontante svar.

– Vi har alt. Det vi ikke har, det skaffer vi, fastslår han.

NTS har anskaffet flere støtputebiler for bruk ved utsetting av materiell. Biler som skaper en energiabsorberende tverrgående sikring, og er konstruert for å tåle påkjørsler i en fart opptil 110 km/t. Disse brukes på alle flerfeltsveger med fartsnivå 60 km/t eller høyere. I Bergen, der NTS har en egen driftsavdeling, er disse bilene i daglig bruk også på tofeltsveger

– Våre putebiler går for store veientreprenører i Bergens-området, forteller prosjektlederen.

Ski-firmaet har kontrakter med BMO Elektro og BMO Tunnelsikring i Bergen og Norge for øvrig. Mye av arbeidet består av langsgående sikring, manuell dirigering ved tunnelstengning og putebilkjøring.

– Vi er like slagkraftige i Bergen, som vi er her på Østlandet, understreker Halvorsen.

Støtputebiler

Mode of transport, Commercial vehicle, Yellow, Truck, Car
Våre putebiler går for store veientreprenører i Bergens-området

Roar Halvorsen

Som den observante leser forstår; Utleie av gjerder til barnehager og skoler er på ingen måte brød og melk for Norsk Trafikksikring. De innser at dette er en kundegruppe som er midlertidig for firmaet.

De er der nå, men på mange måter, forhåpentligvis ikke om et år.

– Det handler om å dekke behovet der og da, og da må man bare stupe i det. Vi mener jo selv at vi er tilpasningsdyktige. Da handler det om å snu seg raskt rundt, sier Roar Halvorsen.

– Stupe i det

Roar Halvorsen

– Vi har alt. Det vi ikke har, det skaffer vi

Les også:

Event


Jobber hver dag, for en skadefri hverdag


Mode of transport, Vehicle, Snow


Norsk Trafikksikring

  • En totalleverandør av tjenester innen arbeidssikring- og varsling.
  • NTS har hovedsete i Ski, men utdanner, veileder og leverer på landsbasis. Har egen driftsavdeling i Bergen.
  • Leverer langsgående sikring til både byområder og store veiutbygninger
  • Leverer utleie av personell og materiell, samt salg av varslingsutstyr og støtputebiler.
  • Driver omfattende kursvirksomhet for arbeidende på vei, ansvarshavende eller trafikkdirigenter.


Kontakt Norsk Trafikksikring

Tjenester/Utleie

ANNONSE FOR NORSK TRAFIKKSIKRING AS

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

AT-logo-bunn.png

Redaktør:

Klaus Eriksen


Forlagsredaktør:

Thomas Witsø-Bjølmer


Nettansvarlig:

Hans Kristian Barbøl


Salgsansvarlig:

André Berger


Salgsansvarlig:

Marius Rønningsen


Anlegg&Transport er medlem av:

fagpressen.png

KONTAKT


Redaksjonen:

tips@at.no


Salg:

salg@at.no


Telefon:

66 82 21 21


Postadresse:

Postboks 11
1411 Kolbotn


Besøksadresse:

Sofiemyrveien 6D
1412 Sofiemyr


Personvern/cookies


All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten

ANNONSE FOR

Logo, Green, Yellow, Font, Text
Font, Text