Font

ANNONSE

– Sparer oss for flere årsverk

– Se her! Her har vi full oversikt over hva som blir gjort – i sanntid, begynner Morten Nore.

Engasjementet er sterkt der den daglige lederen svinger seg rundt på kontorstolen. For fem år siden valgte Moss Transportforum å gå for Zeekits Collector Pro – en digital løsning som gir sømløs flyt mellom kontor og felt. Det er et valg som har gitt god avkastning.

– Vi betjener i dag opp mot 70-80 biler med én person på kontoret. Skulle vi gjort denne jobben manuelt, måtte vi vært 3-4 stykker. Så besparelsen er formidabel. Collector Pro sparer oss for flere årsverk, fortsetter Nore.

Morten Nore i Moss Transportforum levner ingen tvil. Han har funnet systemet som sikrer effektiv drift og lett tilgjengelig miljørapport.

Meterhøye bunker med papirdokumentasjon blir kun et vagt minne om fortiden når Nore gir innblikk i hvor effektivt systemet virker på hvert enkelt oppdrag.

– Når sjåføren trykker start i appen, blir alt dokumentert fortløpende. Det være seg antall kilometer kjørt til verk og asfaltutlegger, alle lass med nøyaktig vekt, tid kjørt eller ståtid osv. Når jobben er gjort, og sjåføren trykker stopp, er all dokumentasjon inne i systemet vårt og klar til fakturering. Også signeringen fra basen er elektronisk og ligger inne i Collector Pro, sier Morten Nore.

En ting er effektiviteten den digitale løsningen gir. Noe annet er nøyaktigheten. Ifølge Nore har Moss-firmaet drøye 100.000 oppdrag i året med stort og smått, men har omtrent ikke reklamasjoner på fakturaer.

– En ekstra fordel er at kundene kan gå inn og følge med underveis i Collector Pro. De kan logge seg på og se for eksempel nøyaktige tonnasjer, klokkeslett og timer vi har brukt. Ser basen noen feil, kan det legges inn en kommentar så vi får rettet opp raskt. Det er en effektiv og gjennomsiktig prosess.

Effektivt og gjennomsiktig

Portable communications device, Mobile phone, Hand, Telephony, Gesture, Gadget, Finger
Personal computer, Input device, Peripheral, Desk, Broadcasting

Moss Transportforum er en sammensetning av bileiere med en felles transportsentral. Her utføres salgsarbeid, innsamling av datafangst og utbetaling til bileierne. Med base i Østfold, er firmaets nedslagsfelt hovedsakelig i områdene rundt Oslofjorden.

– Vi driver med stykkgods, men også anleggstrafikk. Og da spesielt asfalttransport som vi har satset tungt på de siste 15 årene. Våre oppdragsgivere er Veidekke, Velde og NCC, pluss en rekke mindre aktører, sier Nore.

Firmaet bruker Collector Pro på forskjellige områder, men først og fremst på massetransport. Det vil si sand-, grus- og asfaltkjøring.

– Prosessen er veldig enkel. Ordrene blir opprettet i Collector Pro, deretter blir oppdragene synlig for våre sjåfører i appen. Her ligger all informasjon med tanke på hva som skal gjøres hvor og når. Sjåførene godtar via mobil eller nettbrett, og da begynner den automatiske datafangsten, forteller den daglige lederen.

En betydelig asfaltaktør

Office supplies

Verken Nore og co. eller Zeekit ser seg imidlertid fornøyd med det. De jakter kontinuerlig utvikling – og bedre datakvalitet.

– Zeekit har installert en canbus-enhet i en av dieselbilene vi disponerer. Denne vil lese av drivstofforbruket i sanntid, og dataene går rett inn i Collector Pro. Vi er ennå tidlig i testinga, men dette vil utvilsomt gi oss mer nøyaktige tall vi kan rapportere, sier Nore.

Han er klar på at dette er veien å gå for å være best mulig rustet for årene som kommer.

– Kravene til miljørapportering med realtidsforbruk, er på full fart inn i bransjen. Da er det viktig for oss å ligge i forkant, og kunne levere på kravene som er i dag – og de som kommer.

Mer presist

Apropos gjennomsiktig prosess. Med stadig tøffere krav til miljørapportering, blir behovet for miljøregnskap større og større. Også på dette feltet spiller Collector Pro en nøkkelrolle for Moss Transportforum.

– Vi begynte å teste en løsning med Zeekit i fjor, og de har jobbet frem en miljørapportmodul hvor det brukes en godkjent mal for rapportering. Modulen er oppe og går nå, forteller Nore.

– Tidligere var det særdeles tidkrevende å lage disse rapportene, men det eneste vi gjør manuelt nå er å legge inn hva slags type drivstoff som brukes. Resten går automatisk med dokumentasjonen som ligger i Collector Pro. Vi trenger bare å velge hva vi ønsker en miljørapport på, så er den klar på sekunder, fortsetter han.

Utarbeider miljørapport

Computer monitor accessory, Output device, Peripheral, Gadget, Font
FINN UT MER OM COLLECTOR PRO HER!

Moss Transportforum ser med andre ord for seg et langt samarbeid med Zeekit.

– De har dyktige datafolk, samtidig som de kjenner vår bransje godt. Det er ganske unikt. Zeekit skjønner stammespråket og hvilke behov vi har. Vår erfaring er at det er veldig lett å få de tilpasningene vi ønsker, forteller Nore.

Han trekker likevel frem et premiss for å få digitale løsninger til å bli verdifulle.

– Det er masse muligheter innen IT, men du er nødt til å være interessert og vite hvilke behov du ønsker å dekke. En solid grunnmur tar tid å bygge, men gjør man det ordentlig kommer også gevinsten, avslutter den daglige lederen.

Unik kombinasjon

Mode of transport, Motor vehicle, Automotive tire, Hood, Window

Rune Ringsrød er en av asfaltsjåførene som nyter godt av Moss Transportforums satsing på Collector Pro-løsningen.

– Jeg får oversendt kjøreordre i appen på ettermiddagen. Da må jeg svare om jeg tar oppdraget eller ikke. Deretter er det bare å trykke start når jeg begynner morgenen etter og trykke stopp når jobben er gjort – så er alt dokumentert. Det får ikke blitt enklere enn det, fastslår Ringsrød.

Den daglige lederen i JR Transport er klokkeklar på at appen som sjåførene må forholde seg til, er brukervennlig.

– Systemet er enkelt å bruke, og det fungerer rett og slett veldig bra. Jeg har ikke hatt noen problemer med det, sier Ringsrød, før han avslutter:

– Dette er en helt annen verden enn det vi drev med tidligere – da vi skrev papir på ett og ett lass og leverte inn. Når jeg drar kortet på asfaltverket nå, så går dokumentasjonen rett inn i Collector Pro. Det er liten tvil om at dette er tidsbesparende.

– Får ikke blitt enklere

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR ZEEKIT