Trond Karlsen ble fristet da Braathen Landskapsentreprenør søkte om sjåfør til el-lastebil. Nå planlegger 55-åringen å kjøre elektrisk resten av yrkeskarrieren.

– Vi driver utviklingen videre

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

Oscar Jeverstam, markedsansvarlig, Løvås Transport.

Denne bilen gir oss et konkurransefortrinn

Dette er ikke den første bilen i sitt slag, men påbygget gjør at dette faktisk er Norges første elektriske liftdumper.

– Det er kunder som trenger denne type bil der det gjerne er et krav om nullutslipp på anleggsplassen. Det gir oss et fortrinn mot konkurrentene, sier Oscar Jeverstam, markedsansvarlig i Løvås Transport.

Løvås Transport drifter bilen på daglig basis, men det er Viken Cargo som eier den.

– Vi har satset på elektrisk fordi det er fremtiden. Fossilt drivstoff skal ut, sier Carina Tufte Huang, avdelingsleder i Viken Cargo.

Gir konkurransefortrinn

– Det at vi står her i dag med en elektrisk liftdumper hadde jeg ikke sett for meg for noen år siden, innrømmer Kenneth Vefall, teknisk sjef i Renault Trucks Norge.

På Skedsmokorset har Hallgruppen et stort lagerbygg med kontorer under oppføring. Her har Løvås Transport en tre-akslet Renault D Wide E-tech i drift. Den går inn og ut av anleggsplassen med containere.

Da Renault Trucks elektrifiserte D-serien var det spesielt med to bruksområder i tankene. Det som så skjedde hadde de ikke helt trodd.

Bruksområdet endret seg

Det var allikevel ikke fra renovasjonsbransjen etterspørselen kom. Kundene ønsket å bruke dem som anleggsbiler.

– Anleggsbransjen går foran grunnet klare krav og føringer fra myndighetene sin side til hvordan transporten skal foregå. Tidligere holdt det å ha en elektrisk varebil, men nå skal det også fraktes masse utslippsfritt, sier Vefall.

Renault så at forskjellen på anlegg og renovasjon tross alt ikke var så stor med biler som går tungt, med mye start og stopp.

– Det er også mye kjøring med kraftuttak, og derfor så vi på muligheten til å bruke disse bilene til anleggskjøring, sier han.

Vefall legger ikke skjul på at de hadde noen utfordringer med tanke på kalkulasjon av rekkevidde, og strømforbruk ved bruk av påbygg.

– Det har vært en læringskurve for oss alle, men bilene fungerer overraskende bra.

Krav og føringer

Renault Trucks så altså ikke for seg at Renault D Wide E-tech skulle bli brukt på anlegg. Det var renovasjon de tenkte var det mest lønnsomme og anvendbare for allsidige D-serien.

– Den har vært med lenge i diesel-versjon, men vi gjorde tilpasninger for renovasjon når vi skulle elektrifisere, sier Kenneth Vefall.

Et bruksområde der bilen ikke går så mange kilometer, med mye start og stopp, er ingen optimal drivlinjebelastning for en dieselbil.

– Kostnaden for å kjøre blir høy grunnet drivstoff-forbruket, forklarer Vefall.

Det handler om totalkostnaden, og her så altså Renault at en elektrisk utgave kunne være konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Ja, inngangsprisen er mye høyere, men driftskostnaden er vesentlig lavere.

High-visibility clothing, Sky, Helmet, Workwear, Tire, Gesture, Glove, Hat, Asphalt, Headgear

Kenneth Vefall, teknisk sjef, Renault Trucks.

Det har vært en læringskurve for oss alle, men bilene fungerer overraskende bra.

Langt fremme

Det er ikke tilfeldig at Renault Trucks kaster seg rundt, tilpasser, tuner og tester. De er langt fremme, og har et uttalt mål om å vokse på elektrisk.

– Vi kommer til å ha diesel i mange, mange år fremover, men det skal fases ned og ut på sikt. Da er det viktig å være med når man står på startstreken for ny teknologi, sier Vefall.

Renault Trucks står ikke bare på startstreken. De er godt i gang med løpet. Godt hjulpet av at søstermerkene Volvo Trucks og Volvo Buss bruker samme drivlinje. Erfaringen som har blitt høstet er betydelig. Ved Renault-fabrikken i franske Blainville produseres nå diesel, elektrisk og gass side ved side.

– Det er bedre å ta føring, og vise hvordan det skal gjøres. Det er et stort fokus fra vår side, og en måte for oss å ta markedsandeler på. Vi er ledende innenfor segmentet og vi driver utviklingen videre, sier Vefall.

Nevnte læringskurve gjelder også for kundene av Renault og brukerne av bilen. Løvås Transport fikk bilen i drift i september 2021, og oppdaget raskt at både sjåfører og kjørekontor trengte tid for å finne den beste mulige utnyttelsen av kjøretøyet.

– Det var mye prøving og feiling i begynnelsen, der vi testet hvilken rekkevidde den kunne kjøre på, og når det var mest gunstig å lade opp bilene for å holde driften i gang, sier Oscar Jeverstam.

Viken Cargo merker at det stadig vekk er erfaringer som gjøres, både med tanke på kraftuttak på påbygget, og drivlinja generelt. Dette er nytt, for alle.

– Vi har hatt litt utfordringer med påbygget, men vi har fått hjelp fra Renault og påbygger Joab, med å få det videreutviklet og tilpasset vårt bruk så den blir mer effektiv – ikke bare stille, sier Tufte Huang.

– Renault er veldig imøtekommende og behjelpelige med det vi kommer med av spørsmål og utfordringer, og vi prøver å finne løsninger sammen som passer vårt daglige bruk av elbilen, fortsetter hun.

Måtte tilpasses

Mode of transport, Automotive tire, Motor vehicle, Wheel, Truck, Sky
High-visibility clothing, Motor vehicle, Automotive tire, Hard hat, Helmet, Blue, Workwear, Asphalt
Land vehicle, Automotive tire, Wheel, Sky, Truck, Tree, Asphalt
Renault er veldig imøtekommende og behjelpelige med det vi kommer med av spørsmål og utfordringer.

Carina Tufte Huang, avdelingsleder Viken Cargo

Kundene vi treffer på anlegget Skedsmokorset har tydeligvis nok erfaring til å satse videre på elektrisk, og det sammen med Renault. Løvås Transport ønsker å gasse på, ri på denne bølgen.

– Vi har bestilt enda en dobbeltlift av samme type som vi har i dag, og to hel-elektriske kranbiler. Da kan vi tilby hele vårt spekter av produkter og tjenester, sier Oscar Jeverstam.

– Man ser hvor langt man har kommet på kort tid, så jeg forventer at det skyter fart fremover, og at elektrisk blir det store, sier Carina Tufte Huang.

– Vi har allerede i planen at vi får inn flere elektriske lastebiler i løpet av året. Det er nok Renault vi vil forholde oss til. Det er der vi har startet med elektrisk, og vi har god oppfølging derfra, fortsetter hun.

Satser videre med Renault

Selv om det er anleggsbransjen som har presset utviklingen i denne fasen, tror Renault Trucks at bynær distribusjon er et område som kommer raskt etter.

– Flere og flere av kundene til distribusjonsaktørene krever fossilfri transport, og nå ser vi også at de kommer etter og etterspør de samme løsningene, sier Vefall.

Her har også Renault flere valg i form av chassis-lengder, som igjen gjør at de kan konfigurere bilen mer etter bruk.

– Det blir ikke samme begrensning i rekkevidde som vi får på en anleggsbil.

Distribusjon kommer

Jeg håper å kunne kjøre i mange, mange år til. De årene ser jeg for meg blir i en elektrisk lastebil - det er fremtiden.

Trond Karlsen

Det er liten tvil om at dette går raskt fremover. Vefall trekker paralleller til personbilbransjen. For ti år siden lo «alle» av deg, men den latteren har stilnet.

– Nytt føles skummelt. Mange tenker at det går litt for fort og holder fast på det kjente og kjære. Personbilbransjen er over den kneika, og nå er det elektrisk for alle penga, sier han, samtidig som han innser at lastebil er mer nyansert enn personbil.

– Skal du kjøre langt og frakte tungt så finnes det bedre alternativer, men kjører du lettere og kortere er elektrisk veldig bra, sier Vefall.

Han er trygg på at Renaults elektriske bilpark kan møte kundenes behov. I dag, og i morgen.

– Vi er bare i startgropa, og utviklingen er enorm.

– Er bare i startgropa

Trond Karlsen ble fristet da han så utlysningen til sjåfør for el-lastebil. Nå planlegger han å kjøre elektrisk resten av yrkeskarrieren.

Vehicle registration plate, High-visibility clothing, Automotive tire, Wheel, Smile, Sky, Water

LES SAKEN HER

Motor vehicle, Sky, Cloud

Renault Trucks D Wide Z.E. lastebiler ivaretar rekkevidde og nyttelast samtidig som den har lavere totale driftskostnader.

MER OM D WIDE Z.E.

Les mer om Renault Trucks

Hard hat, High-visibility clothing, Motor vehicle, Helmet, Workwear, Smile, Sky, Plant, Tree, Building

Braathen Landskapsentreprenør satser på nullutslipp, og har satt sin lit til elektriske biler fra Renault Trucks.

LES SAKEN HER

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR RENAULT TRUCKS

Text, Font, Logo

ANNONSE

at-logo.svg

ANNONSE

at-logo.svg