SD-logo-liten-v2.png

ANNONSE

at-logo.svg

– Dette systemet er bibelen min!

Når Brevik AS nå står på terskelen til sitt 50-årsjubileum, vitner deres ekspertise i prosjektstyring om et selskap som vet hvordan man styrer komplekse oppgaver effektivt. Når flere prosjekter løper parallelt, er Breviks fokus på kvalitet og HMS ikke bare helt sentralt. Det er også en suksessfaktor som sikrer at hvert enkelt prosjekt opprettholder en høy standard og foregår trygt og effektivt.

– Mange prosjekter på gang krever stram styring. Vi har 60–70 prosjekter rullende samtidig, begynner Mari Jøndahl, kontorleder i Brevik AS.

– Med SmartDok får vi nødvendig oversikt og kontroll, noe som er gull verdt for alle. Dette gjelder både ute på anleggene og inne på kontoret, fortsetter hun.

Elisabeth Hårberg Jensrud i Brevik AS er krystallklar. SmartDok er et uvurderlig system for maskinentreprenørfirmaet.

Enkel og rask tilgang

Jøndahl får følge av kollega Elisabeth Hårberg Jensrud. Hun er KS/HMS-leder i Brevik AS, og stoler fullt og helt på SmartDoks HMS/KS-modul i arbeidet med å sikre et trygt og kvalitetssikkert arbeidsmiljø.

– For min del er det bibelen min. Vi bruker det hver eneste dag, både på kontoret og ute i de ulike prosjektene, forteller hun.

Hårberg Jensrud fremhever også bruken av sjekklister og bilder som et verktøy de har blitt stadig flinkere til å anvende.

– Fordi systemet er brukervennlig og enkelt å lære, sparer vi tid og penger når maskinføreren selv fyller ut sjekklisten, sier hun.

– Å ha et godt system for RUH og kvalitetsavvik forebygger problemer i framtida. Når alle bruker det samme kjente systemet, blir det også enklere for alle å forstå og følge med, legger Hårberg Jensrud til.

Uvurderlig

High-visibility clothing, Motor vehicle, Road surface, Automotive tire, Workwear, Helmet, Asphalt, Wheel

Dokumentsenteret i SmartDok er et viktig redskap i firmaets daglige drift, med all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for alle ansatte og innleide.

– På prosjektnivå har vi én mappe pr. prosjekt. Alt av prosjektdokumentasjon blir lagt dit, forklarer Hårberg Jensrud, og påpeker samtidig at dette sikrer enkel og rask tilgang til informasjon uansett hvilken rolle de har i bedriften.

Maskinentreprenørfirmaet har tatt i bruk SmartMEF – MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok. Systemet inneholder alt av funksjonalitet som HMS/KS-systemet i SmartDok, samt MEFs oppdaterte skjemamaler og sjekklister.

Fordi systemet er brukervennlig og enkelt å lære, sparer vi tid og penger når maskinføreren selv fyller ut sjekklisten.

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

SmartMEF– MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok

Hard hat, High-visibility clothing, Outerwear, Helmet, Sky, Workwear, Sleeve, T-shirt, Headgear

I 2019 startet for øvrig Brevik AS å bruke PowerOffice for regnskap og lønn, og kontorlederen kan dele selskapets positive erfaring med overgangen.

– Fra det øyeblikket vi implementerte PowerOffice, har vi benyttet oss av integrasjonen med SmartDok for timer og lønn, samt maskintimer og maskinkostnader. Dette har vist seg å være en kritisk endring som har forenklet vår daglige drift betydelig, fastslår Jøndahl.

Hun poengterer videre at dette valget har vært strategisk for selskapet, med hensyn til å forenkle og forbedre prosessene knyttet til prosjektkostnader.

– Vi sparer tid med lønnskjøringen. Når alt er komplett og vi har enhetstilleggene lagt inn i SmartDok behandlet og godkjent, så er de et tastetrykk unna regnskapssystemet, forteller Jøndahl.

Integreringen mellom PowerOffice og SmartDok har gjort det mulig å håndtere tids- og lønnsdata på en mer effektiv måte, og har bidratt til å redusere både tiden og ressursene som kreves for administrative oppgaver. Samtidig som nøyaktigheten i dataene er sikret.

– Suksess på et prosjekt for oss er når alle aktørene i fellesskap finner de beste og mest kostnadseffektive løsningene, avslutter Mari Jøndahl.

Tidsbesparende

Det er liten tvil om at Brevik AS legger ned et stort stykke arbeid for å forvalte sine kunders lojalitet best mulig.

– Vi er fremoverlente og engasjerte i arbeidet vi utfører. Vi evner å tenke kreativt og løsningsorientert i alle situasjoner med et sterkt fokus på kvalitet. Dette har ført til at vi har kunnet knytte langvarige og sterke relasjoner med flere store og små entreprenører og oppdragsgivere i bransjen, sier kontorleder Jøndahl.

Forholdet er basert på tillit og forutsigbarhet. Breviks kunder vet at de alltid kan forvente høy kvalitet, og at selskapet leverer som avtalt.

– Stor del av suksessen vår ligger i mange tilbakevendende kundeforhold. Vi jobber tett med kundene våre for å finne de mest praktiske og kostnadseffektive løsningene, og er alltid klare for å tilpasse oss prosjektenes ulike krav og utfordringer, forteller Jøndahl.

Fremoverlent

Hard hat, High-visibility clothing, Construction worker, Helmet, Smile, Workwear, Engineer, Tradesman, Sleeve, Sunglasses
Vi er fremoverlente og engasjerte i arbeidet vi utfører.

JEG ØNSKER DEMO ELLER INFORMASJON OM SMARTDOK

SmartDok_AF_DECOM_fade.jpg


SmartDok

  • Et programvareselskap med hovedkontor i Alta
    og kontorer i Oslo og Stockholm.

  • Har siden 2005 utviklet et datafangstsystem for bygg- og anleggsbransjen.
  • Systemet er webbasert og består av ti moduler som gir deg oversikt og enkel kontroll over timer på mann og maskin, vareforbruk, service og vedlikehold av maskiner, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister, kjørebok, brøytelister med mer.
  • 40 ansatte fordelt på salg, support, utvikling og test, marked og økonomi.
  • Visma er majoritetseier i SmartDok.

PRODUSERT /TILRETTELAGT AV NATIVE MEDIA.

ANNONSE FOR SMARTDOK