Nordliveien 3 - Nordre Follo - Oppegård

Nyoppført tomannsbolig

at-logo.svg

ANNONSE FOR

Som en stor maskinleverandør har Volvo Maskin et stort behov for en lang rekke produkter. TESS har hjulpet dem til å sette alt i system.

De oppfinnsomme "vaktmesterne" fra TESS

Bjørn Erik Halvorsen, Key account manager, TESS.

Her har vi etablert slangeverksted og lager, i tillegg til en egen Partnershop-butikk.

For et par år siden var situasjonen en ganske annen for Volvo Maskin. Mange leverandører og enda flere ordrer resulterte i et lass av fakturaer. Men det er ikke anvisning og attestering av fakturaer maskinleverandører bør bruke tiden sin på. Det innså de også selv, og lyste ut et anbud i 2017. For å gjøre en lang historie kort: TESS vant det anbudet.

– Avtalen har bare ballet på seg. Nå leverer vi også kontormøbler- og utstyr. Alt går via oss, sier Bjørn Erik Halvorsen i TESS.

De siste årene har han vært key account manager (KAM) for Volvo Maskin sammen med Sigbjørn Kjos. Begge er utdannet landbruksmekanikere, med til sammen over 40 års erfaring i bransjen. De siste årene har de dedikert mye av arbeidsdagen til kunden på Mastemyr.

– Her har vi etablert slangeverksted og lager, i tillegg til en egen Partnershop-butikk. Vi har en fra TESS som jobber på og med Volvo på full tid, og jeg er der så og si fast, oppgavene er mange og varierte, sier Halvorsen.

– Vi er kjempefornøyde med samarbeidet og tjenestene TESS leverer. Vi får hjelp med slangeproduksjon og de sørger for at vi har alt verkstedsmateriellet vi trenger i den daglige driften. Det fungerer veldig bra, sier Petter Sakshaug, avdelingsleder i Volvo Maskin.

Fikser "alt"

Gjør arbeidshverdagen smidig for kunden: De siste årene har Bjørn-Erik Halvorsen (til venstre) vært key account manager (KAM) for Volvo Maskin sammen med Jørn Svensen, som driver Partnershoppen og betjener slangeverkstedet.

Bjørn Erik Halvorsen. Key account manager, TESS.

De brukte mye tid på å lete etter verktøy, og ønsket seg isteden arbeidsbenker, men det fantes ikke.

TESS er der for å gjøre arbeidshverdagen smidig for kunden, enten det dreier seg om det enkle eller komplekse. Volvo-mekanikernes arbeidsstasjoner er et godt eksempel på det sistnevnte. Volvo Maskin ønsket seg en mer strømlinjeformet produksjon på verkstedene. De gamle blå verktøyskapene hadde utspilt sin rolle.

– De brukte mye tid på å lete etter verktøy, og ønsket seg isteden arbeidsbenker, men det fantes ikke, forteller Halvorsen.

Kan det ikke kjøpes, kan det vel lages tenkte Halvorsen, og brukte noen kvelder ved tegnebrettet. Med god hjelp av en kollega på TESS kom de frem til en skreddersydd løsning.

– Vi bestilte litt forskjellige verktøyvogner med både skuffer og skap. Disse skrudde vi sammen, fikk på benkeplater og la inn strøm, forteller han.

Vipps, så hadde mekanikerne sin arbeidsstasjon med verktøyvogn og alt i ett, sier han,

Petter Smart-løsning

Karl Martin Nordby, eier, Nordby Maskin.

Leica har en enorm bredde i produktene sine og tilbyr maskinstyring på alle typer maskiner vi ønsker.

TESS har løst flere problemer på Mastemyr. Som maskinforhandler har Volvo Maskin naturlig nok mye verdifullt verktøy, men kontrollen var fraværende. Verktøy ble lånt ut til andre avdelinger, og kunne bli gjenglemt. Borte ble det. Det har de nå funnet en svært god løsning på, med utstyrskontroll gjennom TESS’ ubemannede lagerløsning TESSgate.

– Nå har alt verktøy en RFID-tag. Vi har full kontroll på hvem som har tatt ut verktøy, og når det har blitt levert, forklarer Halvorsen.

Det har hatt svært positiv effekt, og nå går det mye lengre tid mellom hvert innkjøp.

– Vi merker selvfølgelig det på våre tall, sier Halvorsen og ler godt, før han legger til:

– Men det viktigste er jo at vi hjelper kunden.

Fikk kontroll på verktøyet

Kim-Alexander Bakken, Key Account Manager, Leica Geosystems.

Tillit og god dialog løfter begge parter fremover, og det sørger ikke minst for at de raskt får utnyttet utstyret sitt på best mulig måte.

På Huseby skal det sprenges og borres en 19 kilometer lang vanntunnel fra Holsfjorden i Lier til Husebyskogen der et nytt vannbehandlingsanlegg skal kunne forsyne hele Oslo med drikkevann. Prosjektet har en kostnadsramme på 17.5 milliarder kroner.

Som du forstår, et massivt prosjekt, som vil pågå over flere år. Også et prosjekt som vil utgjøre en stor belastning på nærmiljøet. Enorme mengder masser skal fraktes ut. Entreprenører og underentreprenører skal rundt, ut og inn av området. Ofte og mye. I lang tid.

Her kommer Tess Riggshop inn i bildet. Med sin nærhet til anlegget bidrar de til å sikre effektivitet og fremdrift, samt at de hjelper til å minimere trafikken. Tilbakemeldingen fra butikkens hovedkunder, oppdragsgiver, entreprenør og underentreprenører, er at dette er en svært god tjeneste.

– Dette har blitt tatt veldig godt imot. Mye av det vi leverer er kritisk med tanke på å holde ting gående. Det er noen deadlines som er ganske tøffe, og de setter stor pris på at det er både deler og teknisk kompetanse i umiddelbar nærhet, sier Hauge.

– Den tekniske kompetansen er vel så viktig som varer, og med våre 51 år i bransjen har vi et fortrinn der, legger han til.

Ruben Wattum, prosjektleder Nordby Maskin

Vi kunne selvsagt gjort denne jobben også uten maskinstyring, men det ville vært utrolig ineffektivt.

Beard, Gadget

Utstyrskontrollen er satt i sammenheng med TESSgate-løsningen TESS har etablert på Mastemyr. Alle må scanne sitt kort, og passere en sluse, før de kan gå inn og forsyne seg i «godtebutikken». For det fungerer akkurat som en butikk, rent bortsett fra at du ikke betaler ved kassen.

– Her plukkes det du trenger av produkter eller utstyr. Alt er registrert på deg som bruker, og du trenger ikke trykke på noe. Fordelen med denne gate-løsningen er at det ikke er noen begrensninger, forteller Halvorsen.

– Produkter og forbruksmateriell er tilgjengelig for våre mekanikere til enhver tid og vi får også bedre kontroll på forbruket. TESSgate gis oss kontroll på vårt eget spesialverktøy og vi kan se hvem som henter og bruker dette, forteller avdelingsleder Sakshaug.

Gate-løsning

TESS sørger i dette hele tatt for at Volvo Maskin har kontroll på utstyr, enkel tilgang til produkter og at alt rundt bare fungerer eller fikses om behovet er der. Dermed kan Volvo Maskin bruke tiden sin på det de er gode på.

– Dette er en kjempestor avtale for TESS. Det krever mye jobb, men de legger jo igjen mye penger også. Det er viktig for oss at en såpass stor kunde, og en så stor maskinforhandler som Volvo, bruker oss, sier Halvorsen.

– Dette er en avtale uten utløpsdato, og Volvo Maskin er heller ikke forpliktet til å bruke bare oss. Det er litt individuelt hvordan dette blir løst på de forskjellige Volvo Maskin-avdelingene. På Mastemyr er vi mer eller mindre totalleverandør. De er fornøyde og sammen ser vi etter løsninger på hvordan vi kan hjelpe dem ytterligere, fortsetter han.

Det beste er når det gir verdi begge veier. Det gjør det på Mastemyr.

– Ved å ha TESS som en totalleverandør har vi en solid samarbeidspartner. De har det samme synet som oss på hva god service er, sier Petter Sakshaug.

Verdi begge veier

Petter Sakshaug, avdelingsleder Volvo Maskin

TESS har det samme synet som oss på hva god service er.

Samme syn på god service: – Ved å ha TESS som en totalleverandør har vi en solid samarbeidspartner. De har det samme synet som oss på hva god service er, sier Petter Sakshaug, verkstedleder hos Volvo Maskin på Mastemyr.

Bedre kontroll på forbruket: den ubemannede lagerløsningen, TESSgate, sikrer at produkter og forbruksmateriell er tilgjengelig for mekanikere til enhver tid. Løsningen gir bedre kontroll på forbruket og Volvo Maskin sitt eget spesialverktøy.

Vi sveipet så vidt innom det. Miljøaspektet er viktig. Både for oppdragsgiver, entreprenører og TESS.

Et så stort prosjekt som dette er og blir en enorm belastning. RiggShop bidrar til at tungtrafikken reduseres i områder som allerede er belastet med anleggsvirksomhet. Mindre støy og økt trafikksikkerhet skåner nærmiljøet.

– Jeg har pratet en del med de som bor rundt her, og fortalt om prosjektet. De er veldig positive til dette, og synes det er et godt tiltak, sier Per Olav Indstø Olsen.

– I prosjekter som dette går det gjerne på de store linjene. Bruk av elektrisk transport – lavthengende frukter for å få ut en miljøgevinst, men jeg tror de glemmer et lite aspekt og det er alle underleverandørene. Dem er det mange av. Vi som leverandør har også et ansvar for disse prosjektene. Vi ønsker å gi vårt lille bidrag oppi det hele. Det gjør vi nå, sier Lars Petter Hauge.

Tar miljøansvar

Lars Petter Hauge, salgsdirektør TESS Øst AS

Vi, som leverandør, har også ansvar for disse prosjektene.


  • TESS Teknisk faghandel har spesialisert seg på slanger til alle formål i over femti år, og er i dag blant Norges ledende leverandører av drift- og vedlikeholdsprodukter.

  • TESS har hovedkontor i Lier, og har 130 lokale servicesentre

  • TESS er en driftskritisk leverandør for kunder innen olje & gass, havbruk, entreprenør, industri og offentlig forvaltning.

  • TESS er også en ledende leverandør av sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneprodukter, verktøy, rekvisita etc.

  • TESS er norskeid og har mer enn 1200 ansatte, og en total omsetning på 3.3 milliarder i 2020.

  • Les mer om TESS på https://tess.no/

Fakta om TESS: 

1000x500-Proff.jpg

LES OGSÅ:

Ta kontakt med:

Lars Petter Hauge, direktør entreprenørsegmentet TESS

E-post: lars.hauge@tess.no Mobil: 982 97 961.

High-visibility clothing, Motor vehicle, Tire, Workwear, Wheel, Community

Skreddersydd nærbutikk sikrer effektiviteten

ANNONSE FOR TESS

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

AT-logo-bunn.png

Redaktør:

Klaus Eriksen


Forlagsredaktør:

Thomas Witsø-Bjølmer


Nettansvarlig:

Hans Kristian Barbøl


Salgsansvarlig:

André Berger


Salgsansvarlig:

Marius Rønningsen


Anlegg&Transport er medlem av:

fagpressen.png

KONTAKT


Redaksjonen:

tips@at.no


Salg:

salg@at.no


Telefon:

66 82 21 21


Postadresse:

Postboks 11
1411 Kolbotn


Besøksadresse:

Sofiemyrveien 6D
1412 Sofiemyr


Personvern/cookies


All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten