SD-logo-liten-v2.png

ANNONSE

at-logo.svg

– Sørger for at vi kan ligge et skritt foran

Lokalisert på Lena i Østre Toten kommune, ligger Brødrene Gudbrandsen – et foretak som har markert seg i anleggssektoren gjennom nesten 75 år. I en bransje hvor effektiv tidsbruk og optimal fordeling av ressurser er nøkkelen til å oppnå suksess, utmerker entreprenørfirmaet seg med håndteringen av sine prosjekter. Sentralt er deres bruk av de digitale løsningene SmartDok og ProAdm.

Entreprenørfirmaet Brødrene Gudbrandsen er tydelig på at de digitale hjelperne spiller en nøkkelrolle i deres prosjektstyring.

Fra begynnelsen i 1950 i Østre Toten, med kun en bulldoser, har Brødrene Gudbrandsen vokst til å bli en markant aktør innenfor anleggsindustrien. Med over 60 ansatte og en imponerende flåte på omtrent 100 maskinenheter, har de etablert et omdømme for kvalitet og pålitelighet – nøkkelelementer som har drevet deres fremgang og ekspansjon.

– Vår styrke ligger i vår lokale tilknytning og løsningsorienterte tilnærming. Vi setter pris på gode relasjoner med kundene og fokuserer på å avslutte hvert prosjekt på en positiv måte, sier Rolf Anders Faraas.

Ifølge prosjektsjefen er et prosjekt kun vellykket hvis det leveres punktlig, til kundens tilfredshet, opprettholder høy standard, og fullføres lønnsomt uten uhell.

Brødrene Gudbrandsen

Gir fugleperspektiv

Prosjektsjef Rolf Anders Faraas hos Brødrene Gudbrandsen gir innsikt i hvordan verktøyene fremmer maksimal produktivitet.

– I startfasen av hvert prosjekt tar vi i bruk ProAdm for å planlegge detaljert og ressurskalkulere. Her deler vi opp prosjektene i stedkoder (aktiviteter i SmartDok), som gjør det mulig for oss å spore nøyaktig hvor mange timer som går til hver enkel aktivitet i det våre ansatte registrerer i SmartDok, forteller Faraas.

Dette systemet gir muligheten til ikke bare å spore, men også å forutsi og justere arbeidet etter behov.

– Med ProAdm og SmartDok blir det som å ha en live oppdatering av prosjektets status. Hvis vi ser at en del av prosjektet krever mer tid eller ressurser enn planlagt, kan vi raskt justere for å holde oss innenfor både tidsplan og budsjett, fortsetter prosjektsjefen.

Effektiv styring

Prosjektledelsens effektivitet blir ytterligere styrket ved å integrere SmartDok og ProAdm. Koblingen mellom disse systemene sikrer en sømløs flyt av informasjon, noe som sikrer god oversikt og kontroll over prosjektene.

– Det er som å ha et fugleperspektiv over hele prosessen. Vi kan se hvilke deler av prosjektet som går bra, og hvilke som trenger mer oppmerksomhet, sier Faraas.

I dag bruker selskapet Visma Payroll som lønnsprogram, og integrasjonen med dette systemet gir i tillegg en unik fordel når det kommer til kostnadskontroll.

– Det er essensielt for oss å holde et øye med kostnadene, spesielt med tanke på underentreprenører, forteller prosjektsjefen, før han legger til:

– Med disse systemene kan vi sørge for at vi alltid ligger et skritt foran, og det gir oss en betydelig fordel i en konkurransepreget bransje.

Hard hat, High-visibility clothing, Outerwear, Workwear, Snow, Tire, Helmet, Vehicle, Wheel
Med ProAdm og SmartDok blir det som å ha en live oppdatering av prosjektets status.

For Brødrene Gudbrandsen representerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) mer enn bare standardprosedyrer. Det er fundamentalt vevd inn i firmaets arbeidskultur.

– HMS er ryggraden i våre operasjoner, sier prosjektsjef Faraas.

De har tatt i bruk SmartMEF-modulen i SmartDok for å effektivisere HMS-dokumentasjonen og sjekklistene.

– Gjennom SmartDok blir HMS levende. Vi bruker det for å registrere alt fra sjekklister til RUH (rapportering av uønskede hendelser). Det gjør at vi kan reagere raskt på avvik og forbedre arbeidsmiljøet kontinuerlig, forklarer anleggsleder Lundby.

– HMS er ryggraden

I anleggssektoren er det avgjørende å håndtere uventede endringer effektivt. Brødrene Gudbrandsen løser dette ved å sømløst benytte seg av SmartDok og ProAdm for integrert endringshåndtering.

– Når endringer skjer, justerer vi med SmartDok og ProAdm. Det holder prosjektene våre smidige og på sporet, sier anleggsleder Håvard Lundby.

Det garanterer at firmaet kontinuerlig kan tilpasse seg endringer raskt, og minimere eventuelle forstyrrelser.

Fleksibilitet

High-visibility clothing, Hard hat, Workwear, Vehicle, Sky, Asphalt, Sleeve, Helmet, Tradesman, Snow
Gjennom SmartDok blir HMS levende. Vi bruker det for å registrere alt fra sjekklister til RUH.

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

SmartMEF– MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok

Hard hat, High-visibility clothing, Outerwear, Helmet, Sky, Workwear, Sleeve, T-shirt, Headgear

Prioriterer bildedokumentasjon

Hos entreprenørfirmaet på Lena betraktes bildedokumentasjon ikke kun som en jobboppgave, men som en kritisk faktor for presis og effektiv gjennomføring av prosjekter.

– Vi legger stor vekt på å ta gode oversiktsbilder. Det er viktig å ikke bare dokumentere, men også gi kontekst til bildene, mener Lundby.

Han beskriver hvordan teamet bruker bilder aktivt for å tilføre detaljer som veireferanser eller kumstrekk, noe som gjøres enkelt gjennom SmartDok.

– Å kunne tegne og skrive direkte på bildene gir en ekstra dimensjon til dokumentasjonen vår. Dette hjelper ikke bare oss i arbeidet, men gjør det også enklere for byggherren å følge med på prosjektets fremdrift og kvalitet, sier anleggslederen.

Denne metoden sikrer at Brødrene Gudbrandsen kan dokumentere hvert trinn av prosjektet detaljert og presist.

– Med denne tilnærmingen er det enkelt å finne tilbake til spesifikke bilder, noe som er uvurderlig når vi skal bevise at arbeid er utført i henhold til planen, avslutter Lundby.

Motor vehicle, Automotive tire, Smile, Hood, Sky, Window, Workwear
– Det er enkelt å registrere timer, HMS og annen dokumentasjon i appen, noe som resulterer i at jeg bruker mer tid på å grave med Volvo-en enn å dokumentere. Det liker jeg, sier maskinfører Stian Gudbrandsen.
Verdsetter digitale hjelpemidler

JEG ØNSKER DEMO ELLER INFORMASJON OM SMARTDOK

SmartDok_AF_DECOM_fade.jpg


SmartDok

  • Et programvareselskap med hovedkontor i Alta
    og kontorer i Oslo og Stockholm.

  • Har siden 2005 utviklet et datafangstsystem for bygg- og anleggsbransjen.
  • Systemet er webbasert og består av ti moduler som gir deg oversikt og enkel kontroll over timer på mann og maskin, vareforbruk, service og vedlikehold av maskiner, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister, kjørebok, brøytelister med mer.
  • 40 ansatte fordelt på salg, support, utvikling og test, marked og økonomi.
  • Visma er majoritetseier i SmartDok.

PRODUSERT /TILRETTELAGT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR SMARTDOK